Đừng để niềm tin cực đoan dẫn lối


Phật Tử Việt Nam - Tôi thấy ở một số chùa có quá nhiều bản in lẫn photocopy Đại bi -Thập chú do người thiện tín ấn tống cầu phước.

Phần lớn Phật tử đã có bản kinh chú này, còn khách viếng chùa thì chỉ một số ít người thỉnh, mà số lượng bản kinh nhiều quá nên không sử dụng hết. Bên cạnh đó còn các bản kinh mỏng khác. Vì không đủ chỗ để nên chùa phải đem vào kho bỏ không trong đó , cũng có nơi đốt bỏ. 

Tôi thấy như vậy lãng phí quá, vì nhiều bản in rất đẹp lại có ép nhựa. Nếu in hoặc mua những bản này cũng khá nhiều tiền. Đời sống hiện nay rất khó khăn và nhiều hoàn cảnh khốn khó cần giúp đỡ, nhiều thiện sự cần có kinh phí để thực hiện, thiết nghĩ nên đóng góp vào đó sẽ thiết thực hơn. Những gì đã dư thừa rồi thì không nên làm ra nữa để bỏ phí. 
daibi.jpg
Ảnh: M.H.Đức

Người Phật tử không nên vì nghe nói ấn tống kinh có nhiều phước báo, "in cúng 1.200 quyển thời nhất nhất cầu việc gì cũng đều có hiệu nghiệm cả"... (như các bản in nói - ảnh) mà ham nên in ra thật nhiều để rồi bỏ không. Kinh điển có người đọc tụng và áp dụng tu tập chuyển hóa mới trở nên có giá trị.

Người Phật tử cần tránh niềm tin cực đoan trái với nhân quả như cho rằng in thật nhiều bản kinh thì cầu chi được nấy. Nếu quả thực như thế thì nhân quả không còn, kẻ có tiền in kinh nhiều sẽ thống trị thế gian này vì họ cầu chi được nấy. Như thế thì người ta không cần học tập, lao động, không cần làm gì cả, cũng không cần tu tâm tích đức chi.

Người Phật tử chân chính nên có niềm tin nơi nhân quả, nghiệp báo, tránh những niềm tin mê tín cực đoan. 

Minh Hạnh Đức
 

Theo Giác Ngộ

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo