Truyện Phật giáo

Tản văn: Làng cói
Tản văn: Làng cói

Rất tiếc câu chuyện của tôi và cụ già trong làng đang còn dang dỡ thì lễ chùa đã mãn. Cụ nắm lấy tay tôi mà rằng: uổng thiệt chú ơi, hàn huyên còn dài, đường về còn xa; thôi phải đành, xin hẹn chú lần sau.

  • Nhân quả công bằng khi đủ duyên
    Nhân quả công bằng khi đủ duyên

    Có lần đang giữa trưa hè nóng bức, vua Ba-tư-nặc thân hành đến chỗ đức Phật, sau khi đảnh lễ xong, Ngài ngồi xuống một bên thưa rằng:

  • Thiền sư nói: “Trong cuộc sống, lựa chọn quan trọng hơn cố gắng!”
    Thiền sư nói: “Trong cuộc sống, lựa chọn quan trọng hơn cố gắng!”

    Trước đây, có một người thanh niên vô cùng chăm chỉ, so với những người bên cạnh thì anh ta luôn là người chăm chỉ và các phương diện cũng nổi bật hơn. Nhưng, trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, mà cuộc sống và sự nghiệp vẫn không có cải biến gì. Anh buồn rầu tìm đến một vị thiền sư và xin thỉnh giáo.


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo