Tranh thủy mặc: Trí tuệ cuộc đời 4


Phật Tử Việt Nam - Phương pháp hóa giải những chuyện muộn phiền là tấm lòng thành thật, chủ động, nhanh chóng, rõ ràng, không chần chừ, bị động và chờ đợi.

Thiền pháp tức tâm pháp,

vạn pháp sanh diệt từ tâm.

Chớ vì có việc mà lo,

thà vì không việc mà vui.

Cảnh thế tục:

Thân như cây ngọc trước gió,

tâm như hồ lặng có trăng thu.

Chiêm bao ai tỉnh trước,

xa lìa mộng tưởng đảo điên.

Cảnh sau ngộ:

Bồ đề vốn không cây,

gương sáng cũng không đài.

Cống hiến là để báo ơn,

Sám hối là để xét mình.

Giảm bớt tâm thành bại được mất,

thêm nhiều sự nỗ lực đúng lúc của tâm tinh tấn,

xác suất thành công tự nhiên sẽ tăng thêm.

Người làm chủ, phải bớt đi tâm được mất,

đem lòng chân thật, danh dự và chữ tín để trong lòng,

chắc chắn người ấy sẽ thành công.

Phương pháp hóa giải những chuyện muộn phiền là tấm lòng thành thật,

chủ động, nhanh chóng, rõ ràng, không chần chừ, bị động và chờ đợi.

Khi làm việc gì trước tiên không nên quá gấp gáp,

cần phải tìm đúng phương pháp giải quyết,

và thời gian thích hợp thì mọi việc sẽ thành công.

 108 lời tự tại của HT.Thánh Ngiêm

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo