TP.HCM: Các miền tịnh xá tỉnh Long An hùn phước cúng dường Trường hạ Ngọc Phương

TP.HCM: Các miền tịnh xá tỉnh Long An hùn phước cúng dường Trường hạ Ngọc Phương

Cổ đức có dạy: “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa, Thiền môn hưng thịnh do Đàn việt hộ trì”. Vì sự cảm mến đức hạnh của hàng chư Tôn đức Tăng Ni, cũng như ngõ hầu tạo điều kiện cho Phật tử tạo chút phước lành nhân mùa An cư Kiết hạ. Trưa ngày 19/6/2019 (nhằm 17/5/Kỷ Hợi), chư Tôn đức Ni các miền tịnh xá trực thuộc tỉnh Long An đã hướng dẫn hơn 500 Phật tử về cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến chư hành giả An cư tại Tổ đình Ngọc Phương, Gò Vấp, TP.HCM.

NT. Gương Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm làm Trưởng đoàn; NS. Chân Liên, NS. Ánh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc An; NS. Thường Liên – Trụ trì chùa Châu Long; NS. Phấn Liên – Trụ trì chùa Hòa Bình; NS. Đào Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Thanh; NS. Thành Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Tân; NS. Ngộ Liên -Trụ trì chùa Tân Châu; NS. Huệ Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Liên; SC. Thông Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Sanh; SC. Đức Liên Tịnh thất Ngọc Đức. Tháp tùng với đoàn còn có SC. Danh Liên – Tịnh xá Ngọc Thuận tỉnh Vĩnh Long và NS. Ngộ Liên chùa Tân Châu cùng trở về Tổ đình Ngọc Phương thân yêu, nơi cưu mang và dạy dỗ và đào tạo biết bao thế hệ kế thừa, trước là vấn an sức khỏe quý NT, NS, chư hành giả An cư, sau dâng phẩm vật, tịnh tài, cúng dường lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn đức Ni chứng minh.

Đối trước Tam bảo oai quang hiển hiện, trên đài sen Phật ngự từ bi, trong tâm con chư Tôn đức bao dung, lời tác bạch đem ra bày tỏ, đại diện cho đoàn Phật tử Ngọc Mỹ kính dâng lời tác bạch cúng dường Tam bảo. Chúng con được nghe lời Phật dạy có 3 điều khó gặp: “Gặp Phật là khó, nghe pháp là khó, gần gũi các bậc Minh sư thanh tịnh là khó. Ấy vậy mà, chúng con được đắm mình trong ánh hào quang của chư Phật được nghe Pháp, được gần gũi các bậc Minh sư thanh tịnh, nên hôm nay nhân mùa An cư Kiết hạ, của chư Tôn thiền đức, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học hàng Phật tử chúng con mong đợi ngày này đã lâu để có dịp được nghe Pháp, cúng dường với toàn tâm toàn ý”.

Đáp lại tấm thiện lành của phái đoàn, NT. Chiêu Liên – Giáo phẩm NGHP, Trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh, tỉnh Đồng Nai, chứng minh và ban lời đạo từ chúc phúc đến toàn thể chư thiện nam tín nữ có mặt trong ngày hôm nay. NT tán thán công đức của quý  NT, NS, SC ở tỉnh Long An đã hướng tâm thành về Tổ đình Ngọc Phương chung lo việc Phật sự, để góp phần vào việc đào tạo Tăng tài. Nguyện cầu mười phương chư Phật chứng minh và gia hộ cho quý NS, SC  được dồi dào sức khỏe, phước thọ tăng long, trí tuệ phát sinh, trên con đường tu được tinh tấn mãi mãi, tìm thấy niềm an lạc trên lộ trình học Phật.

 Nhân đây NT có lời chào đến các thiện nam tín nữ xa gần, “Cầu ơn trên Tam bảo gia hộ cho quý Phật tử thân tâm được an lạc, gia đình bình an hạnh phúc, công việc làm ăn luôn gặp thuận duyên, tạo nhiều việc lành, tránh xa việc ác, sống trong ánh hào quang của muôn phương chư Phật, thực hành và trì giữ năm giới, tinh tấn tu hành, đem đến lợi lạc cho bản thân và gia đình”. Cũng nhờ phước đức tạo được trong ngày hôm nay, xin hồi hướng cho Cửu huyền Thất tổ nội ngoại hai bên, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here