Thành tựu viên mãn và Bế mạc Đại giới đàn Trí Đức
Thành tựu viên mãn và Bế mạc Đại giới đàn Trí Đức

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2015 (06-12-2015 (nhằm ngày 20 đến ngày 25-10-Ất Mùi), tại Đại giới trường chùa Huê Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức Lễ bế mạc Đại Giới Đàn Trí Đức.


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo