Trung Quốc từ chối các điều kiện để bức tượng hồi hương
Trung Quốc từ chối các điều kiện để bức tượng hồi hương

Ba điều kiện mà nhà sưu tập Hà Lan yêu cầu cho việc hồi hương của bức tượng Phật giáo có nhục thân của nhà sư người Trung Quốc 1.000 năm tuổi đã bị từ chối bởi các nhà chức trách Trung Quốc ngoại trừ một điều kiện là hợp tác cho nghiên cứu.


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo