Hội thảo Hoằng pháp - cảm hứng cho cảnh & người...
Hội thảo Hoằng pháp - cảm hứng cho cảnh & người...

Phố biển Vũng Tàu đang khoác lên chiếc áo chào đón những người khách phương xa hội ngộ. Hơn 1.200 chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử chuyên ngành hoằng pháp đang có mặt nơi này với nụ cười hoan hỷ.


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo