Thay Đổi Được Vận Mệnh Của Mình Là Lợi Ích Đầu Tiên Của Việc Học Phật


Phật Tử Việt Nam - Nên hỏi nghiệp chúng ta hiện nay tạo là nghiệp gì, đây mới là người thông minh thật sự. Chúng ta chuyển vận mệnh của mình ở trên nghiệp, đây là người thông minh. Người như vậy vận mệnh là nắm vững ở trong tay của mình, cải tạo vận mệnh của mình, sáng tạo nên vận mệnh của mình. Học Phật nếu như ngay cả cái điểm này cũng không làm được, thì sự học Phật của chúng ta là uổng công rồi.


Nên hỏi nghiệp chúng ta hiện nay tạo là nghiệp gì, đây mới là người thông minh thật sự. Chúng ta chuyển vận mệnh của mình ở trên nghiệp, đây là người thông minh. Người như vậy vận mệnh là nắm vững ở trong tay của mình, cải tạo vận mệnh của mình, sáng tạo nên vận mệnh của mình. Học Phật nếu như ngay cả cái điểm này cũng không làm được, thì sự học Phật của chúng ta là uổng công rồi.

Người thế gian hỏi bạn học Phật có lợi ích gì? Lợi ích thấp nhất là chúng ta tự mình nắm chắc vận mệnh của mình, đây là lợi ích thấp nhất. Ta không bị vận mệnh an bài, không bị vận mệnh lừa gạt. Chúng ta có thể đem điểm này nói rõ ràng, thì người học Phật sẽ nhiều ngay. Thử ngôn vạn sự giai không, duy hữu nhân quả tại. Đây là một chút cũng không sai.

Do thị quán chi, nhân sanh tại thế, hữu hà thú vị? Câu nói này thật sự là thấy rõ nhân gian rồi. Chúng ta thường nói thấy rõ thế giới. Khi nói như vậy, thì người học Phật chẳng phải rất bi quan sao? Đời người còn có ý nghĩa gì nữa? Có gì thú vị đâu? Có lẽ có rất nhiều người nghe xong câu nói này, ái chà! Học Phật rất tiêu cực. Phật pháp là tiêu cực. Đâu biết rằng những lời này không phải nói với người học Phật, là nói với người chưa học Phật.

Người học Phật khác nhau, con người sống trên đời thú vị vô cùng. Họ thật sự giác ngộ rồi, họ thật sự sáng tỏ rồi. Không có học Phật, bạn bị hoàn cảnh chi phối, bị vận mệnh làm chủ tể, cái này rất đáng thương, thật sự là không có ý nghĩa. Sau khi học Phật rồi, thì chúng ta chi phối hoàn cảnh, làm chủ vận mệnh, được đại tự tại. “Tâm Kinh” mọi người thường tụng, Bồ-tát Quan Thế Âm, Bồ-tát Quán Tự Tại, tự tại. Tự tại là vui rồi, không tự tại là khổ rồi. Cho nên Phật pháp đem lại cho chúng ta là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.

Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang giảng kí (Tập 140)

Theo BBT

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo