Tư vấn- Vấn đáp

Từ bi và trí tuệ
Từ bi và trí tuệ

Người tu nếu thiếu hai phần trí tuệ và từ bi thì không xứng đáng là người tu. Vậy mà có nhiều người tha thiết vào thất tu suốt đời, tu tới chết. Nghĩ thế là không có từ bi, không có từ bi mà dám nhận nợ của thí chủ, như vậy là ăn gian rồi.

 • Phatgiao org vn Bon thu che tam
  Bốn thứ che tâm

  Người tu Phật, dù tại gia hay xuất gia, dù tu theo bất cứ pháp môn nào thì tâm tịnh và trí sáng là mục tiêu quan trọng cần phải đạt được trong đời sống tu hành. Tuy nhiên trong thực tiễn, dù đã hết sức cố gắng nhưng tâm mình thì lúc tịnh lúc không, trí mình thì khi sáng khi tối.

 • phatgiao org vn Tu vo luong tam
  Tứ vô lượng tâm

  Công cuộc giáo hoá độ sinh của đức Phật thành tựu viên mãn chính nhờ Ngài tu tập Tứ vô lượng tâm đạt đến vô lượng. Tứ vô lượng tâm là bốn tâm vô lượng bao gồm: Từ vô lượng tâm, Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm và Xả vô lượng tâm.

 • "Phỉ báng" Như Lai
  "Phỉ báng" Như Lai

  Thời Thế Tôn còn tại thế, trong quá trình du phương hoằng hóa, thi thoảng Ngài cũng gặp phải sự chống báng của tà kiến ngoại đạo. Khi Thế Tôn diệt độ, trải qua hơn 26 thế kỷ lưu truyền, giáo pháp của Ngài cũng gặp không ít sự chỉ trích, phê phán của những người có quan điểm bất đồng. Nhưng đó là chuyện rất bình thường ở thế gian này.

 • Phatgiao org vn duc Phat noi ve bon niem vui cua nguoi tu tai gia
  Đức Phật nói về bốn niềm vui của người tu tại gia

  Đạo Phật từ khởi nguyên cho tới bây giờ luôn tồn tại hai giới tu hành, đó là giới xuất gia và giới tại gia.

 • Tuổi thọ của chúng sinh kéo dài bao lâu?
  Tuổi thọ của chúng sinh kéo dài bao lâu?

  Ngày nọ, khi các đệ tử khất thực trở về, đức Phật có hỏi các đệ tử: “Này các đệ tử! Các người hàng ngày vất vả mang bát khất thực là vì điều gì?”.

 • thumbnail php?file=suy nghiem loi phat 462701201
  Phật tán dương hạnh đầu-đà

  Đầu-đà là phương tiện quý báu trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục. Tu hạnh đầu-đà để thành tựu Giới, tăng trưởng Định, và viên thành Tuệ.

 • Thiện tri thức – Gần đèn thì sáng
  Thiện tri thức – Gần đèn thì sáng

  Ai cũng biết câu “Gần đèn thì sáng”. Trong đạo cho đến ngoài đời, nếu gặp thầy hay và bạn tốt, chắc chắn sự nghiệp của chúng ta sẽ thăng tiến, cuộc sống sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Thầy hay và bạn tốt chính là thiện tri thức. Nhưng với thực tế đời sống hiện nay, thiện ác lẫn lộn, thật giả khó phân, cũng không phải dễ biết ai là thiện tri thức để tựa nương.

 • Buông Bỏ Là Một Loại Trí Tuệ
  Buông Bỏ Là Một Loại Trí Tuệ

  Chúng ta thường nói muốn buông bỏ, nhưng rốt cuộc là muốn buông bỏ điều gì chúng ta đã hiểu rõ chăng? Trong cuộc đời, nếu biết buông bỏ những loại tâm dưới đây, bạn nhất định sẽ được bình thản và hạnh phúc!

 • Ta kiếp này & kiếp sau là một hay hai?
  Ta kiếp này & kiếp sau là một hay hai?

  Nếu ta trong kiếp này và kiếp sau chính là một, đó là quan điểm của những tôn giáo tin vào tự ngã...


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo