Lời vàng Phật dạy: Phẩm ác


Phật Tử Việt Nam - Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy.

116

116.   Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm lành giờ nào thì tâm

liền ưa chuyện ác giờ ấy.

117

117.   Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ chứa ác nhất định thọ khổ.

118

118.   Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc lành.

Hễ chứa lành nhất định thọ lạc.

119

119.   Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui; khi nghiệp ác đã thành thục,

kẻ ác mới hay là ác.

120

120.   Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ;

khi nghiệp lành đã thành thục, người lành mới biết là lành.

121

121.   Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”.

Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng đầy bình.

Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.

122

122.   Chớ khinh điều lành nhỏ cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”.

Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng đầy bình.

Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.

123

123.   Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành,

tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào,

thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy.

124

124.   Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc;

với người không làm ác thì không bao giờ bị ác.

125

125.   Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người thanh tịnh vô nhiễm,

tội ác sẽ trở lại làm hại kẻ ác như ngược gió tung bụi.

126

126.   Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực

thì sinh lên chư Thiên, còn cõi Niết-bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử.

127

127.   Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể,

chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này,

chẳng có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây.

128

128.   Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể,

chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần.

Theo Phapbao.org

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo