Lời Của Phật Là Chân Ngữ, Chúng Ta Phải Thật Tin Và Nên Khiếp Sợ Ba Đường Ác


Phật Tử Việt Nam - ...Phật ở trong kinh này nói, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, lời chẳng khác. Không nên dễ dàng đem lời Phật nói cho là trò đùa, lời ngài nói là thật, là sự thật. Từ đó cho thấy, đọa vào đường ngạ quỷ muốn ra không phải là chuyện dễ dàng, thời gian rất dài. Địa ngục càng không nên đi. Và nghiệp nhân địa ngục rất phức tạp....

Chúng ta thường hay nghe nói, người chết rồi sẽ làm quỷ. Lục đạo luân hồi. Sao người chết rồi sẽ làm quỷ vậy? Tại sao họ không làm người tiếp, tại sao họ không sanh thiên vậy? Tại sao cứ phải làm quỷ chứ? Mọi người đều nói như vậy, từ xưa đến nay đã nói như vậy, bạn suy nghĩ thật kỹ cũng không phải không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ. Tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Người tâm tham nặng đều đi đến cõi ngạ quỷ. Chúng ta thử nghĩ người thế gian được mấy người không tham? Tâm tham quả thật chiếm đại đa số.

Thế nói người chết rồi đều đi đến cõi ngạ quỷ, lời này là không thể nói không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ. Nhưng mà đến cõi ngạ quỷ, nghiệp chướng, báo chướng, hoặc chướng nghiêm trọng rồi. Thọ mạng ở nhân gian rất ngắn, thọ mạng của cõi ngạ quỷ rất dài. Cõi ngạ quỷ một ngày của họ là 1 tháng của nhân gian chúng ta. Ở trong cõi ngạ quỷ 12 ngày thì nhân gian chúng ta là 1 năm. Phật ở trong kinh cũng dùng cái cách tính này. 1 tháng 30 ngày, 1 năm 12 tháng. Thọ mạng của quỷ bao lâu vậy? Người đoản nhất cũng phải sống hơn 1000 tuổi, không thể đi được. Bạn mới biết điều đó thật đáng sợ. Lời của Phật chúng ta nên tin.

Phật ở trong kinh này nói, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, lời chẳng khác. Không nên dễ dàng đem lời Phật nói cho là trò đùa, lời ngài nói là thật, là sự thật. Từ đó cho thấy, đọa vào đường ngạ quỷ muốn ra không phải là chuyện dễ dàng, thời gian rất dài. Địa ngục càng không nên đi. Và nghiệp nhân địa ngục rất phức tạp.

Phật ở trong “Kinh Lăng Nghiêm” đem đường địa ngục nói đặc biệt cặn kẽ. Chúng ta thông thường nói lục đạo, nói ngũ thú. “Lăng Nghiêm” nói thất thú, nói vô cùng cặn kẽ. Mà thất thú đoạn kinh văn này, nói về địa ngục gần như chiếm một nửa. Tại sao Phật phải nói cặn kẽ như vậy, chính là nhắc nhở chúng ta tội nghiệp địa ngục quyết định không được làm. Bởi vì đọa vào địa ngục, một ngày ở trong địa ngục, nó cái cách nói đó có rất nhiều loại, chúng ta nói một cái đơn giản nhất, ngắn nhất.

Hơn 2700 năm nhân gian chúng ta là một ngày của địa ngục. Đất nước chúng ta ở trên thế giới này, mệnh danh là nước văn minh cổ có lịch sử 5000 năm, ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Mà thọ mạng của địa ngục, người đoản mạng là 1 vạn tuổi, người mạng dài là vạn vạn tuổi, khủng khiếp, thật khủng khiếp, vô cùng vô cùng đáng sợ. Cho nên ác nghiệp, chúng ta biết cái sự thật này, nên không dám làm. Quyết định không được làm.

Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang giảng kí (Tập 140).

Theo BBT

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo