Băn khoăn về thọ giới


Phật Tử Việt Nam - Nhờ thọ giới rồi nương vào giới để phấn đấu, giữ gìn mới giúp mình tốt hơn.

HỎI: Tôi là nữ Phật tử, 26 tuổi, vừa thọ giới Bồ-tát tại gia. Vì không tìm hiểu kỹ càng nên khi thọ giới xong tôi mới biết, nếu thọ rồi mà không hành trì nghiêm túc, giữ giới trang nghiêm sẽ bị đọa lạc. Tôi còn trẻ mà lại ở ngoài thế tục đầy dẫy cám dỗ nên thực sự từ lúc thọ giới đến giờ tâm tôi không an. Có vài điểm mà tôi chưa hiểu rõ lắm, người Phật tử đã thọ giới Bồ-tát thì được phép lập gia đình, nhưng trong quá trình tìm hiểu và yêu thương một người thì nên hành xử thế nào để không bị phạm giới. Mong quý Báo cho tôi những lời khuyên!

(NGUYÊN ĐỊNH,ngoctrongda2715@gmail.com)ĐÁP: 

Bạn Nguyên Định thân mến!

Phát tâm thọ giới Bồ-tát tại gia để tu tập tinh tấn, hoàn thiện mình nhiều hơn, đó là điều đáng ca ngợi. Sau khi thọ giới xong, bạn cần thu xếp thời gian tìm thầy để học giới (hoặc tự học) nhằm hiểu rõ các vấn đề liên quan đến giới Bồ-tát tại gia như: 6 trọng pháp, 28 khinh pháp, thế nào là phạm, thế nào là không phạm, nếu phạm thì cách thức sám hối thế nào, mỗi nửa tháng theo chúng dự lễ bố-tát, nghe lại các giới mình đã thọ v.v… Thông hiểu về giới rồi mới có thể giữ giới trọn vẹn.

Bạn không nên quá lo lắng, sợ không giữ giới trọn vẹn vì “còn trẻ mà lại ở ngoài thế tục đầy dẫy cám dỗ”. Nhờ thọ giới rồi nương vào giới để phấn đấu, giữ gìn mới giúp mình tốt hơn. Như người am tường pháp luật, sống tuân thủ theo pháp luật sẽ không phạm pháp. Nếu ban đầu có khinh suất chưa trọn thì thành tâm sám hối, lâu dần sẽ quen và cảm nhận được lợi ích cũng như sự cần thiết của việc giữ giới.

Người Phật tử thọ giới Bồ-tát tại gia được phép lập gia đình, cần tuyệt đối chung thủy với người bạn đời (giới thứ 4 của 6 trọng pháp). Trong quan hệ vợ chồng thì cần “đúng chỗ, đúng thời” (giới 20 của 28 khinh pháp).

Còn “trong quá trình tìm hiểu và yêu thương một người thì nên hành xử thế nào”, giới Bồ-tát tại gia không đề cập. Nên bạn cứ tìm hiểu và yêu thương theo cách bình thường trên nền tảng đạo đức của người Phật tử và văn hóa dân tộc. Tuy vậy, bạn cũng nên tỉnh giác, tự làm chủ bản thân để bảo vệ mình, bảo vệ người mình yêu và cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu cho tương lai hôn nhân tốt đẹp.

Chúc bạn tinh tấn!

 

 Từ khóa: phấn đấu, giữ gìn

Theo Tổ Tư Vấn / Giác Ngộ

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo