Phật học ứng dụng

Trụ pháp Phật, thân tâm tự tại, thấy đúng, làm đúng
Trụ pháp Phật, thân tâm tự tại, thấy đúng, làm đúng

Tôi có nhân duyên với chùa Linh Thứu. Từ khi còn là học tăng, tôi đã nghe nói về ngôi chùa này. Nhưng mãi đến khi tôi được giao trách nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp, chùa này là nơi đầu tiên tôi đến thuyết giảng.

 • ajahnchah thumb%5B1%5D
  Những Lời Dạy Của Ngài Ajahn Chah/A Collection of Dhamma Talks by The Venerable Ajahn Chah

  ...Người có ước vọng đạt đến Giáo Pháp của Đức Phật (Buddha-Dhamma, Phật Pháp) trước tiên phải có đức tin, hay niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo để làm nền tảng. Người ấy phải thấu hiểu ý nghĩa của Phật Pháp ...

 • Dụng tâm bố thí
  Dụng tâm bố thí

  Ai cũng biết bố thí là san sẻ, cho đi một phần những gì mình có. Bố thí thì được phước. Nhưng để bố thí đúng pháp, có kết quả tốt, phước báo đủ đầy thì không phải ai cũng biết và ứng dụng thực hành. 

 • Tin sâu lý nhân quả
  Tin sâu lý nhân quả

  Phật dạy: Muốn biết nhân đời trước, phải nhìn đời này mình thọ quả báo gì. Muốn biết quả đời tương lai, phải xem đời này mình đang gieo nhân gì “欲知前世因 今生受者是 欲知來世果 今生作者是”.

 • Còn Nương Tựa Thì Còn Dao Động
  Còn Nương Tựa Thì Còn Dao Động

  ..."Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên về. Không có thiên về thì không có đến và đi; không có đến và đi thì không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn tận khổ đau."...

 • Làm chủ căn mắt để không dính mắc vào mọi hình sắc
  Làm chủ căn mắt để không dính mắc vào mọi hình sắc

  ...mắt-tai-mũi-lưỡi-thân cộng với ý thức, làm chúng ta biết khởi tâm phân biệt ưa hay ghét, nếu hợp với sở thích thì cảm nhận hạnh phúc, ngược lại làm mình bất an, đau khổ. Tham muốn mà không được cũng khổ, được mà không đúng như ý muốn cũng khổ, nhẹ thì cảm thấy ray rức, khó chịu, nặng thì đưa đến cãi vã, tranh chấp, nói lời hằn học, khó nghe, rồi cuối cùng không làm chủ bản thân mà dẫn đến giết hại, gây ra oán giận, thù hằn không có ngày thôi dứt....

 • Tỉnh thức & hiểu biết
  Tỉnh thức & hiểu biết

  Vấn đề quan trọng là phải trải nghiệm chứ không tin suông. Để làm được thế, chúng ta phải chú tâm.

 • images
  Làm Chủ Căn Tai Để Tâm Thanh Tịnh

  ...sáu căn từ đâu mà ra? Nó có sẵn nơi chúng ta, mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý ở ngay thân mình. Ta chỉ cần đừng để cho nó dính mắc với trần cảnh là đã khéo tu....

 • Thay Đổi Được Vận Mệnh Của Mình Là Lợi Ích Đầu Tiên Của Việc Học Phật
  Thay Đổi Được Vận Mệnh Của Mình Là Lợi Ích Đầu Tiên Của Việc Học Phật

  Nên hỏi nghiệp chúng ta hiện nay tạo là nghiệp gì, đây mới là người thông minh thật sự. Chúng ta chuyển vận mệnh của mình ở trên nghiệp, đây là người thông minh. Người như vậy vận mệnh là nắm vững ở trong tay của mình, cải tạo vận mệnh của mình, sáng tạo nên vận mệnh của mình. Học Phật nếu như ngay cả cái điểm này cũng không làm được, thì sự học Phật của chúng ta là uổng công rồi.

 • hqdefault
  Lời Của Phật Là Chân Ngữ, Chúng Ta Phải Thật Tin Và Nên Khiếp Sợ Ba Đường Ác

  ...Phật ở trong kinh này nói, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, lời chẳng khác. Không nên dễ dàng đem lời Phật nói cho là trò đùa, lời ngài nói là thật, là sự thật. Từ đó cho thấy, đọa vào đường ngạ quỷ muốn ra không phải là chuyện dễ dàng, thời gian rất dài. Địa ngục càng không nên đi. Và nghiệp nhân địa ngục rất phức tạp....


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo