Phật học khảo lược

Vì sao Đức Phật và Chúa Giê-su đều sống rất khiêm nhường?
Vì sao Đức Phật và Chúa Giê-su đều sống rất khiêm nhường?

Khiêm tốn là một từ khó định nghĩa, nhưng thậm chí khó khăn hơn khi thực hiện. Tuy nhiên đó lại là đức tính của một người khôn ngoan.


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo