Phật giáo nước ngoài

Trung Quốc Tổ chức Nhạc hội Từ thiện Kỷ niệm 20 năm ngày Viên tịch Trưởng lão Chân Thiền
01  Copy  407388012

Hôm thứ Ba, 01/12/2015 đã diễn ra buổi lễ Kỷ niệm 20 năm ngày Viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Chân Thiền (1916-1995) , vị Cao Tăng mô phạm trác việt, nguyên Phương trượng Trụ trì Ngọc Phật Thiền Tự, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Thượng Hải, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo