Phật giáo hải ngoại

Thái Lan: Hình ảnh Tu viện Wat Phra Dhammakaya tổ chức cuộc Hành hương vì hòa bình
133  Copy  983176938

Vào các ngày 09 và 10 tháng 01 năm 2016, Tu viện Wat Phra Dhammakaya tổ chức cuộc Hành hương vì hòa bình (Dhammayatra).


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo