Phật giáo nước ngoài

Trang nghiêm lễ trà-tỳ Đức Tăng thống Thái Lan
Trang nghiêm lễ trà-tỳ Đức Tăng thống Thái Lan

Thái Lan đã tiến hành nghi thức trà-tỳ nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu của vương quốc hơn 2 năm sau khi ngài viên tịch, trong một buổi lễ dài và công phu với tham dự của Thái tử.


Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo